POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

AKTUALNE KONKURSY


-------------------------------------------------------------------------
RADY OGÓLNE
1) Zawsze sprawdzamy wymagania organizatora konkursu!
Dla przykładu: jeżeli jest to praca plastyczna to
sprawdzamy jaki rozmiar kartki jest wymagany
i czym możemy namalować rysunek.
2) Wypełniamy formularz (starannie, najlepiej drukowanymi literami).
3) Zapewniamy bezpieczny transport do szkoły tak, aby rysunek się nie zniszczył.
4) Pamiętamy o terminie, w którym trzeba oddać pracę.
-------------------------------------------------------------------------


*
***
*****
***
*


MIĘDZYNARODOWY KONKURS POLONIJNY
"BYĆ POLAKIEM"Temat: Solidarność z Polską. Solidarność z Polakami w kraju. Solidarność z Polakami poza granicami.
[Czy obecnie jest potrzeba aby być solidarnym z Polską i Polakami w kraju i poza jego granicami?
Jeśli tak, czy możecie podać przykłady współczesnych postaw, zachowań i działań,
które dowodzą wzajemnej solidarności między Polakami.
Jeśli nie, czy możecie uzasadnić dlaczego?]
do 15 LUTEGO
PRACE LITERACKIE:
3 grupy wiekowe: 10-13, 13-16, 17-21 lat

Prace należy przesłać e-mailem do wychowawcy (lub na orzelbialy.info@gmail.com, a formularz oddać w szkole (lub zeskanowany dołączyć do e-maila).
Forma: opowiadanie, reportaż, list, wpis na blogu, wywiad, wiersz, pamiętnik, opis wydarzeń (na podstawie relacji przekazanych przez bliskich, przyjaciół, znajomych lub na podstawie materiałów archiwalnych m.in. prasy polonijnej)
Prace powinny być wzbogacone ilustracjami lub zdjęciami, które są własnością autora pracy.
Wymagania - plik w Wordzie, czcionka 12, maksymalnie 6 stron (12000 znaków) - licząc ze zdjęciami.
należy użyć polskiej czcionki.
Link: FORMULARZ (WYDRUKOWAĆ, WYPEŁNIĆ i ODDAĆ WYCHOWAWCY)
Link2: Zaproszenie od organizatora


BYĆ POLAKIEM 2020

*******
*****
***
*


POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ